Onze School

Ouderraad

Wij stellen ons aan u voor… de ouderraad

Wie zijn wij?
Een enthousiaste groep ouders, die er is voor de leerkrachten en de kinderen.
Wij helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten, omdat de leerkrachten hun handen al vol hebben aan de dagelijkse bezigheden. Ons uiteindelijke doel is om het onderwijs aan onze kinderen te ondersteunen in een ontspannen en groepsbindende sfeer.

Welke activiteiten nemen wij voor onze rekening?
 • School-op-Seef
  • Verkeerspraktijklessen in het najaar in samenwerking met verantwoordelijk teamlid.
  • Praktisch verkeersexamen groep 7 in mei in samenwerking met gemeente Lisse.
 • Avondvierdaagse
  • Coördinatie inschrijving avondvierdaagse
  • Coördinatie en uitvoering pleisterplaats
 • Meehelpen met de organisatie van het schoolontbijt op Koningsdag
 • Meehelpen met de organisatie van de sportdag groep 3 tot en met 8 in september.
 • Organisatie afscheidsprogramma groep 8
 • Allerlei overige hand- en spandiensten
 • Wel en wee personeelsleden
Hoe is alles geregeld in de ouderraad
De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders die dit werk vrijwillig doen. De zittingstermijn van een ouderraadslid is drie jaar met een maximum van 9 jaar. De verkiezingen vinden jaarlijks plaats in het begin van het nieuwe schooljaar.
Vier keer per jaar hebben wij een vergadering met de onderbouw-, en bovenbouwcoördinator, de directeur en een afgevaardigde van het bestuur.
Op school ligt het totale reglement voor de ouderraad ter inzage.

Geen ouderraadslid maar wel een enthousiaste en betrokken ouder?
Heb je creatieve ideeën om schoolactiviteiten nog leuker en leerzamer te maken dan zijn je opmerkingen en suggesties welkom! Wil je zelf graag in de ouderraad deelnemen geef dit dan aan ons door zodat we je kunnen benaderen voor het invullen van vrijgekomen vacatures. Je kunt ons bereiken via ouderraad@deakkerlisse.nl.