Onze School

Ouderraad

Wij stellen ons aan u voor…   de ouderraad.
 
Wie zijn wij?
Een enthousiaste groep ouders, die er is:
 • voor de leerkrachten
  Wij helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten, omdat de leerkrachten hun handen al overvol hebben aan de dagelijkse bezigheden.
 • voor de kinderen
  Wij organiseren allerlei (buitenschoolse) activiteiten, waarbij ons uiteindelijke doel altijd is om het onderwijs aan onze kinderen te ondersteunen in een ontspannende en groepsbindende sfeer.
 • voor de ouders
  Wij zijn gekozen door de ouders van onze school, zodat deze inspraak hebben wie er deel uitmaken van de ouderraad. Via ons wordt u gevraagd deel te nemen aan diverse activiteiten die (het onderwijs aan) onze kinderen ten goede komen. Doordat de ouderraadsleden veel contacten hebben met ouders, komen er signalen van allerlei aard bij de ouderraad terecht. De ouderraad probeert deze signalen zoveel mogelijk op de juiste plek neer te leggen voor een goede oplossing.
 
Welke activiteiten nemen wij voor onze rekening?
 • Twee keer per jaar worden voor alle groepen de verkeerspraktijklessen van School-op-Seef door de ons georganiseerd.
 • Het verkeers-examen voor groep 7 wordt door ons georganiseerd.
 • In mei of juni is het mogelijk voor alle leerlingen van "De Akker" om mee te doen aan de avondvierdaagse. De ouderraad neemt de inschrijvingen hiervoor op school voor haar rekening en zorgt ook voor een ouderraadsvertegenwoordiging tijdens het lopen van de avondvierdaagse.
 • Het coördineren van de hulp voor het onderhoud van school- en schoolplein.
 • Het coördineren van de hulp voor het schoonmaken en onderhouden van de schoolmaterialen en schoolruimten.
 • Meehelpen aan de organisatie van het schoolontbijt en de spelletjesmorgen op Koningsdag.
 • Meehelpen aan de organisatie van de sportdag in juni.
 • Het afscheid van groep 8 is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt, waarbij de ouderraad haar uiterste best doet om een prachtige avond te organiseren voor leerlingen, personeel en ouders.
 • Namens alle ouders wordt er meegeleefd met het wel en wee van alle personeelsleden van onze school.
 
Hoe is alles geregeld binnen en met de ouderraad?
 • De ouderraad bestaat uit ouders die dit werk vrijwillig doen. De zittingstermijn van een ouderraadslid is drie jaar. Jaarlijks treedt 1/3 deel van de ouderraad af en zijn desbetreffende leden in principe herkiesbaar. Na maximaal drie zittingstermijnen is een ouderraadslid niet meer herkiesbaar. Binnen 8 weken na aanvang van het nieuwe schooljaar vinden de ouderraadsverkiezingen voor het pas aangevangen schooljaar plaats.
 • De verschillende activiteiten worden verdeeld en aangepakt in kleinere selecties van de ouderraad, waarbij we altijd op elkaar kunnen terugvallen.
 • Twee keer per jaar hebben wij een overleg met de directeur, G. Romijn.
 • Vanuit het schoolbestuur is dhr. P. Hobo afgevaardigde en als adviserend lid betrokken bij de ouderraad.
 • Op school ligt het totale reglement voor de ouderraad ter inzage.
 
U zit niet in de ouderraad, maar wil toch graag een betrokken ouder zijn… dat kan!!
 • Voor het welslagen van de diverse activiteiten doen we soms ook een beroep op uw hulp als ouders/verzorgers. Uw betrokkenheid en enthousiaste medewerking stellen wij zeer op prijs en hebben wij echt nodig om voor de kinderen een geslaagde activiteit op touw te zetten.
 • Geïnteresseerd om mee te helpen? Creatieve ideeën om school nog leuker en leerzamer te maken bij de verschillende activiteiten? Andere opmerkingen of suggesties die ons als ouderraad kunnen helpen? Neem contact op met een van de ouderraadsleden.
 

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Dhr. G. Verboom, voorzitter
Mw. A.C. Rip-Berends, secretaris
Dhr. S. van der Boon
Mw. P.J.S. van Delden-van Duijvenvoorde
Dhr. C.H. van Duijvenbode
Mw. G.F. van Leeuwen-Roseboom
Mw. C.M. Scheurwater-van der Beek
Mw. Slootweg
Mw. N.J.M. Stolker-van Reeuwijk