Afwezigheidsmelding

Beste ouder,

Hier kunt u de afwezigheid melden van uw kind (MAXIMAAL 2 DAGEN VAN TEVOREN).

We vragen u voor bezoek aan (tand)arts rekening te houden met de schooltijden.
Als dat echt niet kan, wilt u dan de precieze tijd en reden vermelden?
  • Is uw kind ziek? Dan kunt u uw kind afwezig melden d.m.v. het formulier 'Ziekmelding'.
  • Wilt u vrij vragen i.v.m. verhuizing, huwelijk, overlijden, ambts- of huwelijksjubileum? Dan kunt u dat doen d.m.v. het formulier 'Aanvraag verlof'.
  • Voor andere vormen van verlof verwijzen wij u naar de pagina 'Verlofaanvraag'.
* Verplichte velden