Ziekmelding

Beste ouder,

Is uw kind ziek? Door middel van onderstaand formulier kunt u de afwezigheid van uw kind melden.

    !!  Covid-positief? Dan kunt u dit melden d.m.v. het formulier 'Covid-Positief!'


Met betrekking tot het Corona-virus volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Thuisblijven of naar school?
    Leerlingen blijven thuis
  • bij koorts, benauwdheid en veel hoesten en laten zich testen bij de GGD (Ziekmelding).
  • als ze worden getest in afwachting van de testuitslag (Afwezigheidsmelding).
    Leerlingen mogen naar school
  • bij lichte verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn, af en toe hoesten), astma of hooikoorts.
  • als zij huisgenoot zijn van een kind met koorts en/of benauwdheid en Covid-19-gerelateerde klachten.
 
Testen/Testuitslag
    Leerlingen worden getest. Wat te doen?
  • Leerlingen blijven thuis als ze worden getest in afwachting van de testuitslag (Afwezigheidsmelding).
 
    Huisgenoten worden getest. Wat te doen?
  • Is de betreffende huisgenoot een kind?
        Ja - Leerlingen mogen naar school, óók als het betreffende kind in afwachting van de testuitslag koorts heeft.
        !! Nee - Zie volgende vraag met bijbehorende antwoorden.
 
  • Heeft de betreffende persoon in afwachting van de testuitslag koorts?
        Nee - Huisgenoten mogen naar school en/of werk.
        !! Ja - Huisgenoten blijven thuis tot testuitslag bekend is (Afwezigheidsmelding).


    Leerling/Huisgenoot heeft testuitslag ontvangen. En dan?
  • De uitslag van de test is
        Negatief - Welkom op school!
        !! Positief - Direct melden op school en advies GGD opvolgen (formulier Covid-19 Positief!)


Gebruik bij twijfel de beslisboom !


 
* Verplichte velden