Aanmelden nieuwe leerlingen

01-08-2023
Aanmelden / Inventarisatie 0 tot 4-jarigen en nieuwe leerlingen
Beste ouders,

Wij vinden het fijn als uw kind bij ons op school komt!

Vanwege de AVG kunnen wij u niet persoonlijk benaderen om uw kind bij ons op school in te schrijven. Toch willen wij graag een goed beeld krijgen van de instroom van kinderen op onze school in de komende jaren.

Bent u van plan uw kind op onze school in te schrijven? Dan vragen wij u de gegevens van uw kind in de leeftijd van 0 - 4 jaar aan ons door te geven per mail: lvanderkolk@deakkerlisse.nl.
Ook als u ervan uitgaat dat de gegevens wel bekend zijn, vragen wij u te reageren. Wij kunnen pas handelen als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Het gaat hierbij om een inventarisatie, dus niet om een officiële inschrijving. Als u uw belangstelling voor onze school hebt aangegeven, ontvangt u van ons een inschrijfformulier voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind naar school hoopt te komen.

Twijfelt u nog om voor onze school te kiezen?
Neemt u dan gerust contact op voor een oriënterend gesprek met mw. A.W. van Haaften, teamleider onderbouw, gvanhaaften@deakkerlisse.nl.

Ook oudere nieuwe leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom!
Voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 kunt u contact opnemen met mw. A.W. van Haaften, teamleider onderbouw, gvanhaaften@deakkerlisse.nl.
Voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 kunt contact opnemen met dhr. V. van Zuijlen, teamleider bovenbouw, vvanzuijlen@deakkerlisse.nl.
Telefonisch contact met ons opnemen is ook een mogelijkheid. Ons telefoonnummer is 0252-413099.